Hiện tại TS. Trần Minh Đức (Trung tâm Công nghệ Cao Đồng An) đang cần một số bạn sinh viên để làm các dự án như smart factory, smart office và autonomous security robot.

Yêu cầu với các bạn sinh viên:

1. Đam mê nghiên cứu

2. Biết về một trong các lĩnh vực sau: Lập trình nhúng, xử lý ảnh, lập trình web hoặc lập trình android.

3. Các bạn làm tốt sẽ được hỗ trợ kinh phí và được sử dụng để làm đề tài nghiên cứu khoa học và luận văn.

Ngoài ra TS. Trần Minh Đức cũng nhận các nhóm sinh viên thực tập (công ty Optiwell và CNCTech).

 

Bạn nào mong muốn tìm kiếm cơ hội thực tập, có thể liên hệ TS. Trần Minh Đức thông qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hoặc bạn nào mong muốn tham gia liên kết nghiên cứu làm đề tài, thì liên hệ TS. Trần Minh Đức và thầy Nguyễn Minh Sơn ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )