THỰC TẬP - VIỆC LÀM

TB Nộp báo cáo thực tập học kỳ 2 năm học 2017-2018 – Chính quy đại trà

THÔNG BÁO

Nộp báo cáo thực tập học kỳ 2 năm học 2017-2018 – Chính quy đại trà

          Căn cứ thông báo Kế hoạch thực tập doanh nghiệp học kỳ 2 năm học 2017-2018:

http://ce.uit.edu.vn/tin-tuc/thuc-tap-viec-lam/884-ke-hoach-thuc-tap-doanh-nghiep-hoc-ky-ii-2017-2018-he-chinh-quy-dai-tra

Khoa KTMT thông báo thời gian nộp báo cáo thực tập như sau:

Sinh viên nộp báo cáo thực tập trong 2 ngày 05/6/2018- 06/6/2018 (Thứ 3 và thứ 4)

       Sáng từ 8g30 đến 11g00

          Chiều từ 13g30 đến 15g30

          Tại Văn phòng Khoa KTMT – E6.2

          Sinh viên nộp báo cáo 3 cuốn theo hướng dẫn đã được thông báo tại link:http://ce.uit.edu.vn/2017-10-26-10-00-02/bieu-mau/882-quy-trinh-bieu-mau-thuc-hien-hoc-phan-thuc-tap-doanh-nghiep-ce501

          Trước khi đi nộp báo cáo SV điền đầy đủ các thông tin tại link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdX1-VTLAWuVgrdx0thzZOLCHmdZT60zHzZ-C_cRnGD9MDVA/viewform

          Thời gian báo cáo thực tập trước hội đồng dự kiến: sẽ thông báo sau ngày SV nộp BCTT (sinh viên soạn slide báo cáo sao cho thời gian trình bày 1 báo cáo thực tập + demo tối đa 10 phút) (DS và thời gian hội đồng chi tiết sẽ thông báo cụ thể trên web khoa KTMT)