THỰC TẬP - VIỆC LÀM

Thông báo thời gian hội đồng chấm thực tập doanh nghiệp HK1(2017-2018) lớp CE501.I11 và CE501.I11.MTCL

Thông báo thời gian hội đồng chấm thực tập doanh nghiệp HK1(2017-2018) 

 

Thời gian bắt đầu:  Chiều từ 13 giờ 00, thứ 3 ngày 09/01/2018, 

Địa điểm và số thứ tự báo cáo: Sinh viên xem chi tiết ở file đính kèm

Thời gian báo cáo tối đa+demo(nếu có)/1 đề tài:  10 phút (Các bạn lưu ý điểm này để làm slide báo cáo)

- Hội đồng phòng E6.3 gồm cả hệ chính quy đại trà và hệ CLC (lớp chính quy đại trà bắt đầu từ 13g00, sau khi các bạn lớp chính quy đại trà báo cáo xong sẽ bắt đầu hội đồng chấm thực tập hệ chất lượng cao -dự trù bắt đầu lớp CLC là 15h10' nên các bạn sắp xếp thời gian để tới báo cáo)

Chúc các bạn đạt kểt quả tốt.