THỰC TẬP - VIỆC LÀM

Aricent - Chương trình thi tuyển tháng 03/2013

Chương trình thi tuyển tháng 3 của công ty Aricent Việt Nam.

Sinh viên xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.

Attachments:
Download this file (Tuyen dung Aricent_thang 3.zip)Tuyen dung Aricent_thang 3.zip[ ]248 kB