THỰC TẬP - VIỆC LÀM

Thông báo nộp báo cáo và thời gian chấm thực tập doanh nghiệp HK2 (2020-2021) hệ Chính quy Đại trà

 

  1. THỜI GIAN NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP:

Sinh viên nộp báo cáo online qua link: https://forms.gle/mriXBnuFth6ds2sp6

Thời gian nộp: từ nay đến hết ngày 09/7/2021(thứ 6)

Lưu ý:

      1.SV nào chưa nộp đủ học phí nhanh chóng hoàn thành học phí nếu không sẽ  không được tính điểm TTDN.(file học phí xem trong tệp đính kèm, sau khi SV đóng HP còn thiếu vui lòng gửi email hình ảnh biên lai về cho Khoa KTMT cho cô: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

      2. Những trường hợp SV nộp trễ hạn hoặc nộp thiếu giấy tờ/ phiếu đánh giá sẽ bị xem xét trừ điểm thực tập.

   

B. THỜI GIAN HỘI ĐỒNG CHẤM TTDN CQĐT

Thời gian bắt đầu Hội đồng chấm TTDN CQĐT: Sáng từ 8h00, thứ 5 ngày 22/7/2021.

Hình thức báo cáo: báo cáo online qua Microsoft Teams, Mã Code: bs3uuhv

Thời gian báo cáo tối đa+demo(nếu có)/1 đề tài: 10 phút/ đề tài

Thứ tự và DS báo cáo vui lòng xem trong file đính kèm