THỰC TẬP - VIỆC LÀM

[Singalarity] Tuyển dụng thực tập

Xin chào các bạn sinh viên,

Hiện tại công ty Singalarity đang tuyển dụng kỹ sư thiết kế về phần cứng và firmware.

Thế mạnh của công ty là tập trung vào các công nghệ lõi về phần cứng, bảo mật, hệ điều hành.

Các bạn đang tìm kiếm vị trí thực tập, việc làm có thể nộp hồ sơ dự tuyển.

Đặc biệt: Singalarity có chính sách hỗ trợ đào tào từ căn bản đến chuyên sâu, có trợ cấp thực tập, có chính sách học bổng học phí toàn phần cho sinh viên chưa tốt nghiệp...

Các bạn quan tâm có thể xem thêm chi tiết file đính kèm.

- Hồ sơ nộp theo link sau: https://drive.google.com/drive/folders/16giT3qBLAm86-DkaOGMFf2Rk_eNcKNZh?usp=sharing

(Hồ sơ của một ứng viên nén thành một file theo định dạng: <Họ tên><Intern_Summer2021>.zip)

- Thông tin tư vấn hỗ trợ:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (Thầy Đoàn Duy)

Rg.