THỰC TẬP - VIỆC LÀM

[Faraday] Tuyển thực tập Tháng 3/2021

Tuyển thực tập-Faraday Technology:
  • Số lượng: 06
  • Yêu cầu: degree in IC Design or EE, good English communication skills (GPA from 7.0/10 and above is a plus)
  • Thời gian thực tập: Tháng 3-Tháng 5 , 2021, full time, từ thứ 2 đến thứ 6 (nhưng có thể thỏa thuận lịch thực tập để phù hợp với lịch học trên trường nếu cần thiết)
  • Vị trí: Physical Design Engineer
  • Khuyến khích sinh viên năm 3, năm 4 nộp hồ sơ
  • Hồ sơ: CV + bản điểm (cập nhật đến thời điểm hiện tại)
  • Nộp hồ sơ: hồ sơ file mềm, nén thành file .zip, upload vào link sau: https://drive.google.com/drive/folders/128IHrMBeCsQchl5AkgnwX8b9BoxhK26X?usp=sharing