THỰC TẬP - VIỆC LÀM

[Faraday] Tuyển thực tập Tháng 3/2021

Tuyển thực tập-Faraday Technology:

     - Số lượng: 06

     - Yêu cầu: degree in IC Design or EE, good English communication skills (GPA from 7.0/10 and above is a plus)

     - Thời gian thực tập: Tháng 3-Tháng 5 , 2021, full time, từ thứ 2 đến thứ 6 (nhưng có thể thỏa thuận lịch thực tập để phù hợp với lịch học trên trường nếu cần thiết)

     - Vị trí: Physical Design Engineer

     - Khuyến khích sinh viên năm 3, năm 4 nộp hồ sơ

     - Hồ sơ: CV + bản điểm (cập nhật đến thời điểm hiện tại)

- Nộp hồ sơ: hồ sơ file mềm, nén thành file .zip, upload vào link sau: https://drive.google.com/drive/folders/128IHrMBeCsQchl5AkgnwX8b9BoxhK26X?usp=sharing