THỰC TẬP - VIỆC LÀM

Thông báo thời gian Hội đồng chấm Thực tập doanh nghiệp HK1 (2020-2021) - Chính quy Đại trà


Thời gian bắt đầu Hội đồng chấm TTDN CQĐT: Sáng từ 8h00, thứ 4 ngày 13/01/2021.

Địa điểm: Phòng E6.3, E6.1

Sinh viên xem chi tiết thứ tự và thời gian báo cáo sẽ thông báo chi tiết sau khi các bạn hoàn thành việc nộp báo cáo TTDN và đính  kèm file ngay tại tin bài này.

Chúc các bạn đạt nhiều kết quả tốt.