THỰC TẬP - VIỆC LÀM

Thông báo nộp báo cáo Thực tập doanh nghiệp học kỳ 1(2020-2021) hệ Chất lượng cao

 Căn cứ thông báo Kế hoạch Thực tập doanh nghiệp học kỳ 1 năm học 2020-2021: https://ce.uit.edu.vn/tin-tuc/thuc-tap-viec-lam/1332-thong-bao-ke-hoach-thuc-tap-doanh-nghiep-hoc-ky-i-2020-2021-he-chinh-quy-dai-tra-va-chat-luong-cao

Khoa KTMT thông báo thời gian nộp báo cáo Thực tập doanh nghiệp như sau:

Sinh viên nộp báo cáo thực tập trong 2 ngày 06/01/2021 - 07/01/2021 (Thứ 4 và thứ 5) tại Văn phòng khoa KTMT – Phòng E6.2

       Sáng từ 8g30 đến 11g00

       Chiều từ 13g30 đến 15g30

Sinh viên nộp báo cáo 3 cuốn theo hướng dẫn đã được thông báo tại link:  https://ce.uit.edu.vn/2017-10-26-10-00-02/bieu-mau/1328-quy-trinh-bieu-mau-thuc-tap-doanh-nghiep-ap-dung-tu-hoc-ky-1-nam-hoc-2020-2021-tro-di

Trước khi đi nộp báo cáo SV điền đầy đủ các thông tin tại đây

Thời gian báo cáo Thực tập trước hội đồng sẽ thông báo cụ thể sau ngày SV nộp BCTT. Sinh viên soạn slide báo cáo sao cho thời gian trình bày 1 báo cáo thực tập + demo tối đa 10 phút