THỰC TẬP - VIỆC LÀM

[TMA] Tuyển dụng Fresher

Bạn muốn 1 công việc ....

-  Không yêu cầu kinh nghiệm!

-  Được đào tạo theo chương trình đặc biệt trước khi tham gia vào project!

-  Được hưởng 100% lương trong khi được đào tạo!

Đến ngay với TMA Solution .....

TMA Solutions Tuyen dung Fresher T9.2020