THỰC TẬP - VIỆC LÀM

TB thời gian báo cáo Thực tập doanh nghiêp HK2_Năm học 2019-2020 - Chính quy Đại trà và Chất lượng cao

Thông báo thời gian báo cáo Thực tập doanh nghiêp HK2_Năm học 2019-2020 - Chính quy Đại trà và Chất lượng cao

  • Sửa

Thời gian bắt đầu Hội đồng chấm TTDN CLC: Sáng từ 8h00, chiều từ 13h30, thứ 3 ngày 04/8/2020.

BẢO VỆ TRỰC TUYẾN thông qua phần mềm MICROSOFT TEAM

Chính quy đại trà báo cáo buổi sáng, Chất lượng cao báo cáo buổi chiều, SV CLC làm chung báo cáo với SV CQĐT sẽ báo cáo chung với CQĐT trong buổi sáng

Sinh viên xem chi tiết thứ tự và thời gian báo cáo ở file đính kèm.