THỰC TẬP - VIỆC LÀM

[KTMT] Hỗ trợ sinh viên tìm kiếm cơ hội thực tập

Chào các bạn sinh viên,

Hiện tại có một số bạn sinh viên vẫn chưa tìm kiếm được nơi thực tập. Vì thế khoa sẽ hỗ trợ tìm kiếm cơ hội thực tập giúp các bạn, nhưng vẫn khuyến khích các bạn tự tìm kiếm nơi thực tập.

Danh sách thu được Khoa sẽ gửi đến các công ty thường xuyên làm việc với Khoa. Bạn nào được chọn là tuỳ vào các công ty. Và Khoa không cam kết 100% sẽ kiếm được các công ty cho tất cả các bạn thực tập. Các bạn vẫn phải chủ động tìm kiếm công ty thực tập.

Link đăng ký: https://bitly.vn/1ke3

Thân ái,

Khoa Kỹ thuật Máy tính