THỰC TẬP - VIỆC LÀM

[Vintech - VINGROUP] Tuyển kỹ sư Phần cứng và Kỹ sư Phần mềm

Vị trí: Kỹ sư Phần mềm nhúng
Công việc:
* Phân tích, thiết kế, xây dựng, đề xuất giải pháp cho phần mềm

* Lập trình/hiện thực giải pháp phần mềm, lập trình điều khiển thiết bị; lập trình nhúng (embedded system); kernel; trên hệ thống có và không có hệ điều hành

* Porting thư viện, các moduel cho các thiết bị, phần cứng chuyên dụng

* Xây dựng bài đo, phương pháp đo, thực hiện kiểm thử đánh giá phần mềm

Yêu cầu:
* Có kiến thức nền tảng chuyên nghành Khoa học máy tính; Công nghệ thông tin; Điện tử viễn thông…

* Nắm vững các kiến thức cơ bản của phần mềm như Cấu trúc dữ liệu giải thuật; Phân tích thiết kế giải thuật; Ngôn ngữ lập trình; Hệ điều hành; Cơ sở dữ liệu; Mẫu thiết kế design pattern, lập trình OOP

* Có kiến thức cơ bản về điện tử; đọc hiểu được thiết kế phần cứng, tài liệu kỹ thuật (datasheet) của các linh kiện điện tử, wavefom, ..

* Có kiến thức lập trình nhúng, điều khiển thiết bị.
Ưu tiên ứng viên:

+ Có kinh nghiệm hơn 2 năm trong lĩnh vực liên quan đến phát triển phần mềm nhúng cho các thiết bị điện tử và sản phẩm đã ra thị trường.

+ Có kinh nghiệp lập trình cả có và không có hệ điều hành
+ Có kinh nghiệm tối ưu hiệu năng cho hệ thống (performance, power consumption)

 

Vị trí: Kỹ sư Phần mềm hệ điều hành
Công việc:
* Phân tích, thiết kế, đề xuất giải pháp cho phần mềm

* Chủ động đề xuất các giải pháp, tính năng của hệ điều hành.

* Thiết kế lập trình các thành phần của hệ điều hành.

* Chủ động đề xuất các tính năng và trải nghiệm người dùng cho ứng dụng.

* Xây dựng bài đo, phương pháp đo, thực hiện kiểm thử đánh giá phần mềm
Yêu cầu:
* Có kiến thức nền tảng chuyên nghành Khoa học máy tính; Công nghệ thông tin; Điện tử viễn thông…

* Có kiến thức sâu về hệ điều hành, các thành phần cấu thành nên hệ điều hành, giao tiếp giữa các thành phần trong hệ điều hành.

* Có kiến thức vững về Linux kernel.

* Nắm vững các kiến thức cơ bản của phần mềm như Cấu trúc dữ liệu giải thuật; Phân tích thiết kế giải thuật; Ngôn ngữ lập trình; Hệ điều hành; Cơ sở dữ liệu; Mẫu thiết kế design pattern, lập trình OOP

* Thành thạo ngôn ngữ lập trình C/C++, có kiến thức về các ngôn ngữ lập trình khác như Java.
Ưu tiên ứng viên:

+ Có kinh nghiệm thiết kế, lập trình trên nền Linux kernel

+ Có hơn 2 năm kinh nghiệm về lập trình cấp thấp

+ Có kinh nghiệm thiết kế, phát triển hệ điều hành

+ Có kinh nghiệm tối ưu hiệu năng cho hệ thống (performance, power consumption)

 

Vị trí: Kỹ sư Phần cứng Schematic
Công việc:
* Phân tích, đề xuất giải pháp, thiết kế sơ đồ nguyên lý cho thiết bị, xây dựng các tài liệu thiết kế

* Mô phỏng mạch, kiểm thử, sửa lỗi thiết kế phần cứng.

* Làm việc với nhà máy để chế tạo/lắp ráp bo mạch (SMT) trong quá trình phát triển sản phẩm
Yêu cầu:
* Có kiến thức nền tảng chuyên ngành điện tử, viễn thông;

* Sử dụng tốt một trong các phần mềm thiết kế điện tử: Orcad, Altium, Allegro Design HDL, Power Logic.

* Có kiến thức và sử dụng thiết bị đo liên quan: Spectrum analyzer, Vector Network analyzer, impedance analyzer, oscilloscope, máy đo thông số di động 2G/3G/4G...

Ưu tiên ứng viên:

+ Có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan đến thiết kế điện tử, đặc biệt là điện thoại và các thiết bị đeo, và đã có sản phẩm trên thị trường.

Vị trí: Kỹ sư Phần cứng PCB layout
Công việc:
* Phân tích, đề xuất giải pháp, thiết kế bo mạch, xây dựng các tài liệu thiết kế liên quan

* Kiểm thử, sửa lỗi thiết kế phần cứng.

* Làm việc với nhà máy để chế tạo bo mạch trong quá trình phát triển sản phẩm
Yêu cầu:
* Có kiến thức nền tảng chuyên ngành điện tử, viễn thông; …

* Sử dụng tốt phần mềm thiết kế điện tử: Orcad, Altium, Allegro PCB, Power PCB.

* Có kiến thức và sử dụng thiết bị đo liên quan: Spectrum analyzer, Vector Network analyzer, impedance analyzer, oscilloscope, máy đo thông số di động 2G/3G/4G...

* Có kiến thức chuyên môn về thiết kế điện tử, ham thích thiết kế bo mạch.

Ưu tiên ứng viên:

+ Có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan đến thiết kế điện tử, đặc biệt là điện thoại và các thiết bị đeo, và đã có sản phẩm trên thị trường.

Vị trí: Kỹ sư phần cứng cao tần
Công việc:
* Phân tích Yêu cầu sản phẩm.
* Mô phỏng, thiết kế, đo kiểm, tối ưu anten.
* Thiết kế, tính toán, mô phỏng điện từ mạch cao tần.
* Sử dụng thành thạo các phần mềm mô phỏng ANASYS, HFSS, CST và các phần mềm mô phỏng cao tần.
* Tối ưu thiết kế về giải pháp linh kiện, giá thành, hiệu năng.
Yêu cầu:
* Có kiến thức, kinh nghiệm thiết kế mạch lọc, LNA, antenna…
* Có khả năng sử dụng phần mềm thiết kế điện tử: Orcad, Altium, Allegro Design HDL...
* Có khả năng sử dụng phần mềm mô phỏng (Ansys, HFSS, CST..).
* Có kiến thức và sử dụng thiết bị đo liên quan: Spectrum analyzer, Vector Network analyzer, impedance analyzer, oscilloscope, máy đo thông số di động 2G/3G/4G...

 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hotline: 0243 209 7888 (ext: 5682)