THÔNG BÁO HỌC VỤ

DS SV đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 (nộp hồ sơ đến hết ngày 23/3/2018)

Căn cứ kế hoạch xét TN đã được thông báo tại link: http://ce.uit.edu.vn/tin-tuc/thong-bao-hoc-vu/891-ke-hoach-xet-tot-nghiep-dot-2-nam-2018

P.DTDH gửi Khoa thông báo các bạn đủ điều kiện xét TN trong file đính kèm.

Sinh viên lưu ý. Trước khi nộp hồ sơ xét TN về Khoa vui lòng nhập đầy đủ các thông tin tại link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEyfbT4et0wvTvT_Lha6R9h43KPlb8nbfizJVinOTNYvszEw/viewform?usp=sf_link

  1. HỒ SƠ GỒM

-         Đơn xin xét tốt nghiệp (theo mẫu);

-         Bản sao (có chứng thực) bằng tốt nghiệp THPT;

-         Bản sao giấy khai sinh;

-         Bản sao (có chứng thực) chứng chỉ giáo dục quốc phòng;

-         Bản sao (có chứng thực) chứng chỉ Anh văn (nếu có);

-   Biên lai đóng lệ phí xét và cấp bằng tốt nghiệp (sinh viên xem thông báo về lệ phí của P. Kế hoạch Tài chính).

  1. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

-         Khoa KTMT sẽ nhận hồ sơ xét TN từ 15/3/2018 – 23/3/2018

-         Tại Văn phòng Khoa KTMT phòng  E6.2

+ Sáng từ: 8g00 -11g00

+ Chiều từ 13g30 – 16g00

Thân chào.