THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo dời thời gian nộp khóa luận tốt nghiệp (bản hoàn chỉnh sau bảo vệ)

Thời gian nộp khóa luận tốt nghiệp bản hoàn chỉnh cho khoa được dời sang ngày 16/3/2018. Từ ngày 11-15/3/2018 sinh viên liên hệ văn phòng khoa để mượn bản nhận xét của giảng viên hướng dẫn và giảng viên phản biện.