THÔNG BÁO HỌC VỤ

Tuyển sinh viên thực hiện đồ án, KLTN

Tuyển sinh viên đồ án 1/2 & Thực hiện KLTN:

Hướng nghiên cứu:
- Nghiên cứu, thiết kế, hiện thực Video Processing Unit (VPU) trên các thiết chíp nhúng ( NVIDA Jetson TX1, TX2) hoặc FPGA SoC của Xilinx, Altera (Zybo kit, DE Nano SoC, DE1 SoC) để xử lý các giải thuật về xử lý ảnh đáp ứng thời gian thực: FaceID, Realtime Video Streaming Engine, Human detection.
- Giao tiếp MQTT ứng dụng cho IoT
- Tối ưu tốc độ xử lý dùng các kỹ thuật đa luồng (multi-thread), đa core (multi core), pipeline, và xử lý ảnh trên phần cứng FPGA.
- Nghiên cứu, thiết kế và hiện thực hệ điều hành dành riêng cho IP camera

Yêu cầu đối với SV:
- Có kiến thức nền tảng về cấu trúc dữ liệu và giải thuật
- Biết về cả phần cứng lẫn phần mềm
- SV định hướng theo hướng firmware, có kiến thức tốt về kiến trúc máy tính, hệ điều hành
- Có kiến thức nền tảng về xử lý ảnh và video.
- Có đam mê nghiên cứu, và dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu và thực hiện đồ án.

Quyền lợi:

- Sinh viên được hướng dẫn chuyên sâu về kỹ thuật lập trình (C++), hoặc ngôn ngữ mô tả phần cứng Verilog.
- Được thực hành trên kit thực tế & sử dụng xe tự hành của FPT 
- Sử dụng thành thạo trên hệ điều hành Linux, công cụ quản lý code Github
- Sinh viên tiềm năng sẽ được giới thiệu vào làm tại các công ty cùng lĩnh vực
- Hướng dẫn kỹ năng thuyết trình, viết báo cáo, và hướng dẫn đăng ký đề tài NCKH Sinh viên, tham gia các cuôc thi dành cho sinh viên

Liên hệ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (T.Cương)