THÔNG BÁO HỌC VỤ

Danh sách giảng viên phản biện khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2017-2018

Sinh viên xem danh sách giảng viên phản biện ở file đính kèm.

Thời gian phản biện: Từ ngày 22/01/2018-26/01/2018