THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo Về kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ I, năm học 2017-2018 Lớp CE505.I11 và CE505.I11.MTCL

Sinh viên lớp CE505.I11 và CE505.I11.MTC xem chi tiết thông báo Về kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ I, năm học 2017-2018 ở file thông báo đính kèm.