THÔNG BÁO HỌC VỤ

Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2022(nộp hồ sơ online)

Sinh viên vui lòng xem kế hoạch chi tiết trong file đính kèm