THÔNG BÁO HỌC VỤ

Danh sách giảng viên phản biện khóa luận tốt nghiệp đợt 1, năm học 2021-2022

Sinh viên xem danh sách giảng viên phản biện khóa luận tốt nghiệp đợt 1, năm học 2021-2022 ở file đính kèm.

Link nộp báo cáo sau phản biện (nếu có): https://forms.gle/Cj2PgABVEZY5nAN16