THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo về kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1, năm học 2021-2022

 

Sinh viên xem chi tiết thông báo về kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1, năm học 2021-2022 ở file đính kèm.

Link nộp báo cáo KLTN: https://forms.gle/Cj2PgABVEZY5nAN16

Hình thức báo cáo KLTN: Báo cáo online qua Microsoft Teams.

Các mốc thời gian cần chú ý như sau:

- Thời gian nộp KLTN: 04/01/2022 06/01/2022.

- Thời gian phản biện KLTN: 10/01/2022 15/01/2022

Thời gian bảo vệ KLTN: 14/02/2022 18/02/2022.