THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo nộp đơn cứu xét xử lý học vụ học kỳ 2,3 năm học 2020-2021 - Chất lượng cao

 

Khoa KTMT thông báo nộp đơn cứu xét xử lý học vụ học kỳ 2,3 năm học 2020-2021 Chất lượng cao như sau:

Sinh viên vui lòng xem danh sách dự kiến Xử lý học vụ học kỳ 2,3 năm học 2020-2021 hệ Chất lượng cao trong file đính kèm (file có 2 sheet).

- Sinh viên nộp đơn cứu xét về khoa theo hình thức nộp đơn online.

Thời gian nộp đơn cứu xét: 18/10/2021 – 23/10/2021.

Link nộp đơn cứu xét: https://forms.gle/EACFvC7UHdGHGRGv6

Lưu ý:

- Đơn cứu xét có đầy đủ chữ ký sinh viên.

Nếu bị XLHV vì lý do nợ học phí SV muốn được cứu xét phải hoàn thành học phí trước khi gửi đơn, chụp hình biên lai đính kèm theo đơn.

Qua thời gian trên, Khoa sẽ hoàn tất hồ sơ và gửi về VPĐB để thực hiện xử lý học vụ theo đúng quy định và kế hoạch đã TB: https://ce.uit.edu.vn/tin-tuc/thong-bao-hoc-vu/1489-k-ho-ch-x-ly-h-c-v-h-c-ky-2-3-nam-h-c-2020-2021