THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo nộp đơn cứu xét xử lý học vụ học kỳ 2,3 năm học 2020-2021- Chính quy đại trà

Thông báo nộp đơn cứu xét xử lý học vụ học kỳ 2,3 năm học 2020-2021- Chính quy đại trà

- Sinh viên vui lòng xem danh sách dự kiến Xử lý học vụ học kỳ 2,3 năm học 2020-2021 hệ Chính quy đại trà trong file đính kèm(file có 2 sheet).

- SV nộp đơn cứu xét về khoa theo hình thức nộp đơn online ( Lưu ý: Đơn cứu xét có đầy đủ chữ ký sinh viên, nộp online theo link bên dưới).

- Nếu bị XLHV vì lý do nợ học phí SV muốn được cứu xét phải hoàn thành học phí trước khi gửi đơn, chụp hình biên lai đính kèm theo đơn.

- Thời gian nộp đơn cứu xét: 18/10/2021 – 23/10/2021.

- Link nộp đơn cứu xét: https://forms.gle/Q22Rr3kxfaNo41FDA

- Qua thời gian trên, Khoa sẽ hoàn tất hồ sơ và gửi về P.ĐT ĐH  để thực hiện xử lý học vụ theo đúng quy định và kế hoạch đã TB:  https://ce.uit.edu.vn/tin-tuc/thong-bao-hoc-vu/1489-k-ho-ch-x-ly-h-c-v-h-c-ky-2-3-nam-h-c-2020-2021