THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo về việc nộp lại đề cương chi tiết học kỳ 1, năm học 2021-2022

 

Sinh viên nộp lại đề cương chi tiết khóa luận tốt nghiệp theo góp ý của Hội đồng cho khoa bản scan có đầy đủ chữ ký của sinh viên và giảng viên hướng dẫn.

Link nộp bản scan: https://forms.gle/R6aNtLEvBMYSLyXZ6

Thời gian nộp lại đề cương: Đến hết ngày 24/09/2021.

Lưu ý: Sau thời gian thông báo trên, khoa sẽ gửi danh sách giao đề tài KLTN đến phòng ĐTĐH và VPĐB để ra quyết định giao đề tài. Do đó, các đề cương gửi lại sau ngày 24/09/2021 sẽ không được chấp nhận.