THÔNG BÁO HỌC VỤ

Danh sách giảng viên phản biện khóa luận tốt nghiệp đợt 2, năm học 2020-2021

 Sinh viên xem danh sách giảng viên phản biện khóa luận tốt nghiệp đợt 2, năm học 2020-2021 ở file đính kèm.

Link nộp báo cáo sau phản biện (nếu có): https://forms.gle/NNoTwj2twnNtHgyA9