THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo về kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2020-2021

 

Sinh viên xem chi tiết thông báo về kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2020-2021 ở file đính kèm.

Link nộp báo cáo KLTN: https://forms.gle/NNoTwj2twnNtHgyA9

Hình thức báo cáo KLTN: Báo cáo online qua Microsoft Teams.

Các mốc thời gian cần chú ý như sau:

- Thời gian nộp KLTN: 30/06/2021 – 01/07/2021.

- Thời gian phản biện KLTN: 05/07/2021 – 10/07/2021

Thời gian bảo vệ KLTN: 19/07/2021 – 23/07/2021.