THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo về việc nộp lại đề cương chi tiết học kỳ 2, năm học 2020-2021

 

Sinh viên nộp lại đề cương chi tiết khóa luận tốt nghiệp theo góp ý của Hội đồng cho khoa bao gồn bản file scan và bản giấy có đầy đủ chữ ký.

Link nộp bản scan: tại đây

Link kiểm tra: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1su2GCaCkcau3OglMgdX9T-VhMBJjGY5i4GKssIG8o8A/edit?usp=sharing

Thời gian nộp lại đề cương: Đến hết ngày 25/03/2021.

Lưu ý: Sau thời gian thông báo trên, khoa sẽ gửi danh sách giao đề tài KLTN đến phòng ĐTĐH và VPĐB để ra quyết định giao đề tài. Do đó, các đề cương gửi lại sau ngày 25/03/2021 sẽ không được chấp nhận.