THÔNG BÁO HỌC VỤ

Danh sách SV dự kiến bị xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2020-2021 Hệ Chính quy đại trà

 - Sinh viên vui lòng xem danh sách dự kiến bị xử lý học vụ 1 năm học 2020-2021 Hệ Chính quy đại trà KTMT trong file đính kèm(Lưu ý: file có 2 sheet) và nộp đơn cứu xét về cho khoa Kỹ thuật Máy tính (E.6.2)

- Thời gian nộp đơn cứu xét: 22/03/2021 - 29/03/2021

- Qua thời gian trên, Khoa sẽ tổng hợp đơn cứu xét và gửi về P.ĐTĐH  để thực hiện xử lý học vụ theo đúng quy định và kế hoạch

- Nếu SV bị xử lý học vụ vì chưa đóng học phí muốn nộp đơn cứu xet phải hoàn thành đóng học phí trước khi nộp đơn cứu xét về Khoa.