THÔNG BÁO HỌC VỤ

Danh sách đề tài Đồ án1 và Đồ án 2- Học kỳ 2 Năm học 2020-2021 Hệ Chính quy đại trà

 

Căn cứ kế hoạch thực hiện các học phần đồ án đã được Khoa KTMT thông báo tại TẠI ĐÂY

Sinh viên chương trình Chính quy Đại trà đã đăng ký học phần Đồ án 1 và Đồ án 2 trong học kỳ 2, năm học 2020-2021 xem danh sách đề tài trong file đính kèm.

thời gian SV liên hệ và đăng ký đề tài với giảng viên qua email từ 15/3/2021 đến hết 24/3/2021

Ngoài các đề tài đã được công bố trong danh sách, sinh viên có thể chủ động liên hệ giảng viên khác trong khoa để đăng ký các đề tài.