THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo báo cáo đề cương khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2020-2021

 

Thời gian bắt đầu mỗi hội đồng: 9h00 thứ 5 ngày 18/03/2021; 8h30 thứ 6 ngày 19/03/2021

Địa điểm: Phòng E6.3

Thời gian tối đa cho 1 đề tài là 10 phút: 5 phút SV báo cáo (từ 5-7 slide báo cáo) + 5 phút hội đồng góp ý

Sinh viên xem chi tiết thông tin trong file đính kèm.