THÔNG BÁO HỌC VỤ

Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 năm 2021 - Chất lượng cao

Sinh viên xem danh sách dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 năm 2021 - Chất lượng cao ở file đính kèm.

Sinh viên đăng ký xét Tốt nghiệp tại đây

Thời gian nộp hồ sơ xét tốt nghiệp: Từ ngày 24/02/2021 – 05/03/2021