THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo thời gian và địa điểm bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 1, năm học 2020-2021

- Thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp: 29/01/2021.

- Địa điểm bảo vệ: Phòng E6.1, E6.3 và E6.8.

- Để đảm bảo thời gian từng Hội đồng diễn ra theo kế hoạch, khoa sẽ chuẩn bị máy tính để sinh viên báo cáo trong buổi bảo vệ KLTN. Do đó, sinh viên chỉ cần upload dữ liệu cần báo cáo trong buổi bảo vệ vào form khoa cung cấp và sinh viên truy cập vào link kiểm tra để lấy dữ liệu cho buổi báo cáo.

- Link upload: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPXo5SIdoM0RoJK8UMiw1iCXtx8Xr0Fn47wBRubtZtuF712g/viewform

- Link kiểm tra: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QvhXuyegHivMe1PDv2JcbFhr0bqaTZWGvfUjO_ekFF0/edit#gid=595143415

- Thời gian và địa điểm cụ thể của từng đề tài Khoa sẽ thông báo sau và đính kèm file ngay tại tin bài này.

Lưu ý:

- Mỗi đề tài bảo vệ sẽ diễn ra trong 20 phút trong đó mỗi nhóm có 10 phút trình bày và demo (File báo cáo tối đa 15 slide), 10 phút Hội đồng đặt câu hỏi; nếu quá thời gian Hội đồng sẽ yêu cầu ngưng.

Sinh viên có mặt trước thời gian bảo vệ của nhóm mình 30 phút để chuẩn bị.

- Sinh viên tự chuẩn bị standee (nhờ thầy Trần Hoàng lộc hỗ trợ), chuẩn bị nước uống cho buổi bảo vệ.