THÔNG BÁO HỌC VỤ

Kế hoạch xét tốt nghiệp Đợt 1/2021

Các bạn SV xem kế hoạch chi tiết trong file đính kèm.

Trân trọng.