THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo về kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1, năm học 2020-2021

Sinh viên xem chi tiết thông báo về kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1, năm học 2020-2021 ở file đính kèm.

Các mốc thời gian cần chú ý như sau:

Thời gian nộp KLTN: 06/01/2021 – 08/01/2021.

Thời gian phản biện KLTN: 12/01/2021 - 18/01/2021.

Thời gian bảo vệ KLTN: 25/01/2021 – 29/01/2021.