THÔNG BÁO HỌC VỤ

Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 18- nộp hồ sơ tháng 10 năm 2020

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 18 NĂM 2020

 

STT

Ngày

Công việc

1

19/10/2020

P.ĐTĐH/VP.CCTĐB gửi danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp về Khoa và Thông báo lên daa

2

20/10/2020 – 26/10/2020

Sinh viên nộp Hồ sơ tốt nghiệp về Khoa

3

27/10/2020

Khoa gửi danh sách sinh viên nộp hồ sơ Tốt nghiệp về P.ĐTĐH/VP.CCTĐB

4

28/10/2020

P.ĐTĐH tổng hợp danh sách sinh viên xét Tốt nghiệp

5

02/11/2020-06/11/2020

Hội đồng họp xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

6

10/11/2020

Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 18 năm 2020

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

   (đã ký)

  Trần Bá Nhiệm

P/S: Các bạn SV  nộp hồ sơ xét TN vui lòng nhập đầy đủ các thông tin tại linK sau trước khi đến khoa nộp hồ sơ nhé: https://forms.gle/1He1yJntYGKKTV3u8

Mến chúc thành công.