THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo nộp đơn cứu xét xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2019-2020 - Chất lượng cao

Sinh viên xem danh sách dự kiến bị xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2019-2020 hệ Chất lượng cao ở file đính kèm và nộp đơn cứu xét về cho khoa Kỹ thuật Máy tính (E.6.2).

Thời gian nộp đơn cứu xét: Đến hết ngày 05/10/2020.

Qua thời gian trên, Khoa sẽ hoàn tất hồ sơ và gửi về Văn phòng đặc biệt để thực hiện xử lý học vụ theo đúng quy định.

Nếu sinh viên bị xử lý học vụ vì chưa đóng học phí muốn nộp đơn cứu xét phải hoàn thành đóng học phí trước khi nộp đơn cứu xét về Khoa.