THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo về việc nộp lại đề cương chi tiết học kỳ 1, năm học 2020-2021

- Sinh viên nộp lại đề cương chi tiết khóa luận tốt nghiệp theo góp ý của Hội đồng (nếu có) cho khoa.

Thời gian nộp lại đề cương: Đến hết ngày 30/09/2020.

Lưu ý:

Sau thời gian thông báo trên, khoa sẽ gửi danh sách giao đề tài KLTN đến phòng ĐTĐH và VPĐB để ra quyết định giao đề tài. Do đó, các đề cương gửi lại sau ngày 30/09/2020 sẽ không được chấp nhận.