THÔNG BÁO HỌC VỤ

Danh sách SV dự kiến bị xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2019-2020 Chính quy đại trà KTMT

- Sinh viên vui lòng xem danh sách dự kiến bị xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2019-2020 hệ Chính quy đại trà trong file đính kèm(Lưu ý: file có 2 sheet) và nộp đơn cứu xét về cho khoa Kỹ thuật Máy tính (E.6.2)

- Thời gian nộp đơn cứu xét: 25/9/2020 - 02/10/2020.

 

Qua thời gian trên, Khoa sẽ hoàn tất hồ sơ và gửi về P.ĐT ĐH  để thực hiện xử lý học vụ theo đúng quy định và kế hoạch (file đính kèm).

           - Nếu SV bị xử lý học vụ vì chưa đống học phí muốn nộp đơn cứu xet phải hoàn thành đóng học phí trước khi nộp đơn cứu xét về Khoa