THÔNG BÁO HỌC VỤ

Danh sách đề tài Đồ án, năm học 2020-2021_Chương trình CLC

Sinh viên chương trình chất lượng cao khoa KTMT, đã đăng ký học Đồ án 1 và Đồ án 2 ở học kỳ 1, năm học 2020-2021 xem danh sách đề tài ở file đính kèm.

Ngoài các đề tài đã được công bố trong danh sách, sinh viên có thể chủ động liên hệ giảng viên để làm các đề tài khác.