THÔNG BÁO HỌC VỤ

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt xét tháng 08/2020 - Chất lượng cao

Sinh viên xem danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt xét tháng 08/2020 - Chất lượng cao ở file đính kèm.

Thời gian nộp hồ sơ xét tốt nghiệp về khoa: Từ ngày 06/08/2020 – 21/08/2020.

Sinh viên lưu ý: Trước khi về khoa nộp hồ sơ xét TN, các bạn điền đầy đủ thông tin tại form: https://docs.google.com/forms/d/14HInGT_XoAp8qPpGRdGiLKb5WldLxplbgiVrXyV9FYw/edit

Hồ sơ xét TN SV xem tại: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien#xettotnghiep