THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo thời gian và địa điểm bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 2, năm học 2019-2020

Thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp: Lúc 8h00, ngày 07/08/2020.

Hình thức bảo vệ: Online.

Thời gian cụ thể của từng đề tài sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm.

Lưu ý:

Mỗi đề tài bảo vệ sẽ diễn ra trong 20 phút trong đó mỗi nhóm có 10 phút trình bày và demo (File báo cáo tối đa 15 slide), 10 phút Hội đồng đặt câu hỏi; nếu quá thời gian Hội đồng sẽ yêu cầu ngưng.

Mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ văn phòng khoa để được hướng dẫn giải quyết.