THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo về kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2019-2020

Sinh viên xem chi tiết thông báo về kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2019-2020 ở file đính kèm.

Các mốc thời gian cần chú ý như sau:

Thời gian nộp KLTN: 20/07/2020 – 21/07/2020.

Thời gian phản biện KLTN: 22/07/2020 – 28/07/2020.

Thời gian bảo vệ KLTN: 07/08/2020.