THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo khẩn về việc chọn hình thức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp đợt 1, năm học 2019-2020

Sinh viên chọn hình thức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp offline hoặc online, lịch báo cáo vẫn không thay đổi.

Link chọn hình thức báo cáo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfTL2AGRdB_OC32xvxC-mcENNugn8ziIRv1gA-w9vZB5AkEA/viewform?vc=0&c=0&w=1

Thời gian chọn hình thứ báo cáo: Đến hết  ngày 02/03/2020

Lưu ý:

Các nhóm đăng ký báo cáo online phải cài đặt Microsoft Team và tìm hiểu chức năng cơ bản, Khoa sẽ có 1 buổi training hướng dẫn sử dụng trước ngày bảo vệ.

Thời gian Khoa training: 2:00 PM chiều thứ Tư, ngày 04/03/2020

Link hướng dẫn sử dụng Microsoft Team: https://banqlcs.uit.edu.vn/hdsd-giang-day-truc-tuyen-tren-MTS?fbclid=IwAR3rYSCAI-lkGuocjEWn7shSH7LlMrBiijpccVILY4gyMfbwGYbZCKFx2Mg

Topic trên forum để sinh viên liên hệ khi cần hỗ trợ: https://forum.uit.edu.vn/node/542392