THÔNG BÁO HỌC VỤ

Danh sách giảng viên phản biện khóa luận tốt nghiệp đợt 1, năm học 2019-2020

Sinh viên xem danh sách giảng viên phản biện khóa luận tốt nghiệp trong file đính kèm.

Thời gian phản biện khóa luận tốt nghiệp: Từ 13/02/2020 – 19/02/2020.