THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo về việc làm Khóa luận tốt nghiệp HK2(2019-2020)

Sinh viên xem chi tiết thông báo về việc làm Khóa luận tốt nghiệp HK2(2019-2020) ở file đính kèm

Các biểu mẫu khóa luận tốt nghiệp xem tại link: http://ce.uit.edu.vn/2017-10-26-10-00-02/bieu-mau/250-quy-trinh-ba-bi-u-m-u-trinh-bay-khoa-lu-n-t-t-nghi-p

Attachments:
Download this file (Thong bao lam KLTN_HK2_2019-2020.pdf)Thong bao lam KLTN_HK2_2019-2020.pdf[ ]196 kB