THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo về kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1, năm học 2019-2020

Sinh viên xem chi tiết thông báo về kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1, năm học 2019-2020 ở file đính kèm.

Các mốc thời gian cần chú ý như sau:

Thời gian nộp KLTN: 07/02/2020 – 10/02/2020.

Thời gian phản biện KLTN: 13/02/2020 – 19/02/2020.

Thời gian bảo vệ KLTN: 26/02/2020 – 28/02/2020.