THÔNG BÁO HỌC VỤ

Danh sách đề tài Đồ án 1 và Đồ án 2, học kỳ 1, năm học 2019-2020_Chương trình CLC

Sinh viên chương trình chất lượng cao khoa KTMT, đã đăng ký học Đồ án 1 và Đồ án 2 ở học kỳ 1, năm học 2019-2020 xem danh sách đề tài ở file đính kèm.