THÔNG BÁO HỌC VỤ

Danh sách giảng viên phản biện khóa luận tốt nghiệp đợt 2, năm học 2018-2019

Sinh viên xem danh sách giảng viên phản biện, thời gian, phòng, thứ tự bảo vệ khóa luận tốt nghiệp trong file đính kèm.

Thời gian phản biện khóa luận tốt nghiệp: Từ 04/07/2019-10/07/2019.