THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo về kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2018-2019

Sinh viên xem chi tiết thông báo về kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2018-2019 ở file đính kèm.

Các mốc thời gian cần chú ý như sau:

- Thời gian nộp KLTN: 03/07/2019.

- Thời gian phản biện KLTN: 04/07/2019 – 10/07/2019.

- Thời gian bảo vệ KLTN: 19/07/2019.