THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo v/v Tổ chức Lễ tốt nghiệp và Trao bằng đợt 1 năm 2019

Sinh viên xem chi tiết thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và Trao bằng đợt 1 năm 2019 tại link:

https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-vv-chuc-le-tot-nghiep-va-trao-bang-dot-1-nam-2019